PRODUKT

Hvordan sorterer vi affald i et lille køkken i lejligheden?

Løsningen hedder SKRALD. Med 3 beholdere sorteres 6 forskellige affaldstyper i hver sin enhed. Papir, pap og glas bør være rent for at blive genbrugt. Derfor behøver disse affaldstyper ingen pose. Plastik og metal skal også være rent, men kan godt være lidt vådt, og bør derfor i pose. Ja, og bio ryger også i pose. Bum, på den måde sorteres 6 forskellige affaldstyper i 3 beholdere. Beholderne kan stå ved siden af hinanden eller stables. Beholderne kan også stå i et skab, alt efter hvad der passer bedst i køkkenet.

Klar, parat, sortér.

DIMENSIONER

SORTERING